Loenstrupmusik.dk 

Musik med indhold og underhold

Til venstre: Spændende koncert i Lønstrup

Nedenunder: Foto fra Hals Avis fra koncert den 19/5 2017